HUKUKİ

hukuki  Hukuki tercümeler; mahkeme kararları, dava dilekçeleri, tanık ifadeleri, ihtilaflı sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, hukuki yazışmalar, kanun, yönetmelik vb. hukuki metinleri kapsamaktadır. Her ulusun kendine has bir hukuk sistemi olduğu için hukuki çeviriler hem kaynak dilde hem de hedef dilde deneyimli tercümanlar tarafından çevrilmesi gerekir.

  Ayrıca mahkemeler tarafından talep edildiği durumlarda yeminli, tercümanlar bilirkişi olarak dava esnasında hazır bulunabilmektedirler. Bu tarz ardıl çeviriler yasal yükümlülük gerektirdiğinden ancak yeminli tercümanlar tarafından yapılabilir.

  Hukuki tercümeleriniz uluslararası ve Türk Hukuk mevzuatlarında bilgi sahibi, konusunda uzman, literatüre hâkim tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Yılların vermiş olduğu deneyim ile hukuki konularda uzmanlaşmış olan firmamız her türlü hukuki çevirinizde size kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir