NOTER TASDİKLİ TERCÜME

noter tasdikli

  Genellikle resmi makamlara verilecek nüfüs kayıt örneği, ihale dosyası, tutanak, imza sirküsü, vekaletname, diploma vb belgeler resmi onaylı istenmektedir. Bu onay yeminli tercümanlar aracılığıyla çevirilen dökümanların noter tarafından tasdiklenmesidir. Bu belgeler yurtdışına gidecek ise ayrıca apostil tasdiği de istenebilir. 

  Noter Tasdikli tercümeler, büromuza bağlı yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapıldıktan sonra orijinal ve çeviri olmak üzere ikişer nüsha olarak hazırlanır, büromuz tarafından kaşelenip yeminli tercüman tarafından imzalanarak noter onayına sunulur, bu kopyalardan biri noterde kalır ve diğeri size teslim edilir.

  Noter tasdik ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır, noter tarafından belirlenir ve tahsil edilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir